Kursuselementer

1. Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop (3 timer)

2. Førstehjælp ved hjertestop (4 timer)

3. Førstehjælp ved ulykker (2 timer +)

4. Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor (4 timer)

5. Særtillæg: Del 2 af 'Førstehjælp ved ulykker' (1,5 timer)

6. Førstehjælp ved blødninger (1,5 timer)

7. Særtillæg: Livstruende blødninger (0,5 time)

8. Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger (1 time)

9. Særtillæg: Akut opståede sygdomme (1 time)

10. Førstehjælp ved kemiske påvirkninger (0,5 time)

11. Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader (1,5 timer)

12. Førstehjælp ved småskader (1,5 timer)

13. Særtillæg: Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse (1 time)

Kursus foregår i Nuuk