Formål

Grundlæggende forståelse for programmets opbygning. Kursus deltagerne opnår et slutmål, hvor man er i stand til selvstændigt at udføre tegning i Autocad 2008, eksempelvis plantegning, snit og detaljer for et emne. Der lægges vægt på, at kursusdeltagerne lærer den grundlæggende struktur i opbygningen af en tegning, således at tegningsfremstillingen bliver så effektiv og struktureret som muligt.

Indhold

Blandt emnerne kan nævnes:

  • Model og layout
  • Lagstruktur
  • Målsætning og tekst
  • Stregtegning
  • Redigering

For at få det optimale udbytte af kurset, anbefales det at deltagerne selv medbringer ”egne” projekter. Altså opgaver deltagerne umiddelbart arbejder med på virksomheden. På den måde tages der udgangspunkt i deltagernes daglige opgaver og gør derved teknikkerne og teorierne bag Cad håndgribelige.

Adgangsbetingelser

Kurset står åbent for alle, der ønsker erfaring indenfor teknisk tegning og som har lidt kendskab til de grundlæggende tegneregler. Samt for erfarne brugere, der ønsker brush-up i forhold til udviklingen indenfor Autocad programmerne.

Sted for kurset

Jern- og Metalskolen, Nuuk.