Formål

Deltageren opnår efter endt uddannelse, indsigt i samarbejdet mellem forskellige afdelinger eller andre virksomheder, og egen rolle i logistikkæden. På den måde opnår deltageren forståelse for, hvordan man kan mindske virksomhedens logistikomkostninger. Endvidere kan deltageren medvirke ved udarbejdelse af nye helhedsløsninger, for egen funktion.

Deltageren kan medvirke til at organisere samarbejdet i selvstyrende grupper, samt deltage i planlægning af vare- og informationsstrømme i virksomheden, for at forbedre leveringssikkerheden og give en bedre kundebetjening.

Mål og hvad kursisten kan efter endt kursus

  • Hvordan man styrer produktion og lager med enkle metoder, fx: Budget, lager, Just-In-Time og OPT.
  • Hvordan man styrer indkøb af råvarer efter minimum- og maksimumregler, for på den måde at kunne overholde leveringen af færdigvarer til kunden til aftalt tid.
  • Arbejde med forslag til løsning af problemer, der opstår i en virksomhed. Vare- og informationsstrømme. På den måde kan der opnås en højere leveringssikkerhed mellem forskellige afdelinger, samt i slutlevering til kunden.
  • Komme med forslag til løsning af de opgaver og problemer, der evt. er på et lager om fx lagerstørrelser, transport, og miljø. På den måde kan omkostningerne holdes på et lavt niveau.
  • Arbejde med løsninger i en produktion om fx arbejdsbeskrivelser, produktionsomkostninger og flaskehalsproblemer, så varen kommer hurtigt fra rå- til færdigvare, og leveres videre til kunden.
  • Samarbejde på et fleksibelt og kreativt grundlag, således at virksomheden kan konkurrere og bibeholde en sund økonomi.
  • Indgå i en virksomheds samlede logistik således, at der findes en helhedsforståelse for den samlede logistikkæde.

Adgangsbetingelser

Kurset står åbent for alle personer, som har eller søger beskæfti­gelse inden for området.