Formål

Deltageren kan, efter at have gennemført kurset og efter sæd­vanlig job­ instruktion, selvstændigt udføre normalt forekom­mende ar­bejdsopgaver på store køretøjer herunder:

  • Foretage almindelig vedligeholdelse, iht. instruktionsbog.
  • Udbedre mindre driftsfejl, med det i køretøjet tilhørende værktøj.
  • Rapportere fejlmeldinger til værksted/vognmand.
  • Være orienteret om de teknologiske forandringer på store køretøjer.
  • Kendskab til den økonomiske betydning af vedligehold.
  • Kendskab til hvilken økonomisk betydning en korrekt betjening har.

Kursets mål

  • Deltageren har efter gennemført kursus, et sådant kendskab til køretøjets drift og vedligehold, indretning, udstyr og funktioner, at vedkommende kan udføre de lovbefalede eftersyn, foretage forebyggende vedligehold­else, samt kunne foretage drift- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn.
  • Kan foretage elementær fejlfinding og udbedring af mindre driftsfejl på køretøjer, herunder det elektriske system. Endvidere kan del­tageren, med baggrund i det opnåede kendskab til køretøjets drift og ved­ligehold mv., være i stand til at rapportere og/eller udfærdige fejl­meldinger til værksted/vognmand.
  • Deltageren er gjort bekendt med den teknologi, der findes på nyere køretøjer.

Adgangsbetingelser

Kurset står åbent for alle personer, som har eller søger beskæfti­gelse inden for området. Delta­geren skal være i be­sid­del­se af kørekort til kategori B, C eller D.

Kursussted

Jern- og Metalskolen, Nuuk