Formål

Deltageren kan udvælge komponenter samt opbygge og idriftsætte et hydraulisk anlæg, hvor der anvendes retnings- tryk- og strømreguleringsventiler, cylindre og motorer, fejlfinde/fejlrette til komponentniveau, herunder anvende/ajourføre dokumentation i form samt ved hjælp af beregning, diagrammer og nomogrammer foretage indregulering af hydrauliske anlæg.

Indhold

Deltageren kan opbygge og idriftsætte et hydraulisk anlæg, med eksempelvis retnings- tryk- og strømreguleringsventiler, cylindre og motorer. Deltageren kan fejlfinde/fejlrette til komponentniveau samt anvende og ajourføre den tilhørende dokumentation i form af koblingsskemaer samt datablade. Deltageren kan ved hjælp af beregninger, diagrammer og nomogrammer foretage indregulering af hydrauliske anlæg, med vægt på dimensionering og montering af rør, slanger og fittings, endvidere kan deltageren assistere ved valg af korrekt olie for et hydraulisk anlæg.

Der udstedes kursusbevis efter kursets afholdelse.