Formål

Efter afsluttet kursus kan deltagerne assistere ved fejlsøgning og reparation på mindre hydrauliske anlæg med proportionalventiler, samt opbygning af systemer med tryk og laststyring af variable pumper. Deltagerne kan foretage fejlsøgning og diagramlæsning, samt tryk- og oliestrømsmåling under hensynstagen til specifikation og gældende sikkerhedskrav.

Indhold

Fysiske grundlag, hydrauliske grundkomponenter, tekniske beregninger, hydraulikvæsker, diagrammer, symboler og sikkerhed. Variable pumper, pumperegulering, proportionalventiler, flushing og oliepleje.

Adgangsbetingelser

Kurset står åbent for alle personer, som har eller søger beskæfti­gelse inden for området.

Sted for kurset

Jern- & Metalskolen, Nuuk