KursusVilkårPeriodeFrist
Hydraulik trin 2AMAÅbentAMA:
  • Undervisning og undervisningsmaterialer betales via kursusafgiften.
  • Rejse og opholdsudgifter for instruktører og kursister afholdes af AMA.
  • Arbejdsgiver og modtager ingen refusion i form af kursusgodtgørelse.
  • Der ydes ingen refusion til kommunerne i forbindelse med kontanthjælpsmodtagers deltagelse på kurserne.
Tilmeld