Indhold

Kurset giver dig kendskab til Stærkstrømbekendtgørelsens og SKS-systemetskrav til eftersyn af afprøvning i forbindelse med idriftsætning af installationer. Endvidere får du indsigt i baggrunden for kvalitetsstyrings-og kvalitetssystemer med specielt fokus på SKS (SikkerhedsKvalitetsStyringssystem).

Du kan udføre kvalitetskontrol efter kontrolplaner, skemaer og anden kvalitetsrelevant dokumentation.

Du får kendskab til, hvilke måleinstrumenter der kan anvendes til de krævede afprøvninger. Ligeledes får du kendskab til den praktiske udførelse af målingerne.