Uddannelsen giver deltagerne kendskab til Stærkstrømsbekendtgørelsens fortolkning og EMM (elmyndighedsmeddelelser). Efter uddannelsen har/kan deltagerne: - kendskab til de nye EMM - kendskab til den nyeste revision af Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, - udføre installation efter de nye EMM og bekendtgørelsen. Deltagerne har herefter kendskab til de nyeste revisioner og tolkninger, således at de kan udføre installationer og vedligeholdelse efter de ajourførte gældende bestemmelser.

Indhold

Gyldighedsområde:5
Beskyttelse mod elektriske stød:20
Potentialudligning:15
Dimensionering af installationer:20
Kortslutningsstrømme:10
Installation af tavler:10
Idriftsætning, drift og vedligeholdelse af installationer:10
Særlige områder:10
Særlige områder:10

L-AUS kursus

Har du indgående kendskab til L-AUS-sikkerhedsbestemmelserne, værktøj, udrustninger, arbejdsinstruktioner og arbejdsmiljø ved arbejde på tavle- og installationsarbejde? Hvis ikke - så er uddannelsen netop for dig.

Formål

Deltagerne kan efter uddannelsen på elektriker/el-teknikerniveau selvstændigt udføre arbejds- og betjeningsopgaver på eller ved tavleanlæg og elektriske installationer, under iagttagelse af de foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger, således at der ikke opstår fare for personer, anlæg og drift.

Indhold

  • Love og regler: 50
  • Værktøj og udrustning: 20
  • L-aus arbejde: 30

Kursus sted

Kurset afholdes i Nuuk