Har du modtaget L-AUS undervisning før og har praktisk erfaring med L-AUS, så er dette kursus målrettet dig. Du vil få en teoretisk opdatering i forhold til at kunne udføre arbejds-og betjeningsopgaver på eller ved tavleanlæg og elektriske installationer under iagttagelse af de foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger, således at der ikke opstår fare for personer, anlæg og drift.

På kurset vil du ligeledes få en praktisk opdatering af dit kendskab til førstehjælp i relation til L-AUS.

Adgangsbetingelser

Praktisk erfaring med L-AUS.