Efteruddannelse af forsynings-montører/operatører i Grønland.

Modul 1 (5 dage)

Sted: Jern og Metalskolen i Nuuk

Sprog: Dansk

Emne

længde

1. Sikkerhed i Elforsyningsnet.

Gennemgang af SB Afsnit 5

Gennemgang Nukissiorfiit SKS-D

Sikkerhed:

 • Regler for færden på og ved forsyningsanlæg
 • Gennemgang Nukissiorfiit arbejds instrukser. 

1 dag.

2. L-AUS forsyning

Lavspændingsarbejde under spænding på transformerstationer, luftledninger, jordkabel og i kabel skabe.

SB Afsnit 5

Anvendelse og vedligehold af værktøj og udstyr beregnet til L-AUS arbejde. Kortslutningsudstyr, faremomenter m.v.

1 dag.

3. Grundlæggende Førstehjælp

(evt. m. grundlæggende brandbekæmpelse, lørdag formiddag, hvis det kan lade sig gøre p.g.a. rejsedage m.m.)

3 dage.

(3½ dage)

Modul 2 (5 dage)

AFHOLDES I UGE 6 (08/02-12/02.2016)

Sted: Jern og Metalskolen i Nuuk

Sprog: Dansk

Emne

længde

1. El lære.

 • Grundlæggende begreber
 • Begreber
 • Strøm, spænding og modstand
 • Ohm’s lov
 • Lidt matematik

3 dage.

2. Komponenterne i nettet

 • Gennemgang af komponenterne i nettet og deres primære funktion. Hvorfor er de der?
 • Transformere
 • (Slukkespoler)
 • Afbrydere
 • Adskillere
 • Måletransformere
 • Jordingsanlæg
 • Beskyttelsesudrustning
 • Luftledning
 • Kabel

 

2 dage.

Modul 3 (5 dage) 

AFHOLDES I UGE 7 (15/02-19/02.2016)

Sted: Jern og Metalskolen i Nuuk

Sprog: Dansk 

Emne

længde

OBS!! Kursus indhold ikke endelig afgjort.

 

1. Vedligehold af bygninger. 

 • Gennemgang af de mest forekomne reparationer og vedligeholdelsesarbejde på bygninger. 

1 dag.

2. El lære 

 • Mere grundlæggende el-lære
 • Lidt mere matematik 

2 dage.

3. Drift af elforsyningsanlæg. 

 • Måleinstrumenter og teknik
 • Opbygning af net
 • Belastninger, net tab og spændingskvalitet.
 • Stationens opbygning, funktion & vedligehold
 • Kabelskabes placering i terræn med henblik på vedligehold

2 dage

 

Modul 4 (5 dage)

AFHOLDES både I UGE 2-3 (11/01-22/01.2016)

Sted: Jern og Metalskolen i Nuuk    

Sprog: Dansk 

Emne

længde

OBS!! Kursus indhold ikke endelig afgjort.

 

1. Drift af elforsyningsanlæg. 

 • Kabeltyper, fejlfinding, reparation og vedligehold Lavspænding
 • Kabeltyper, fejlfinding, reparation og vedligehold Højspænding
 • Muffemontage, samlemuffe og endeafslutninger PEX 10kV (inde & ude).

4 dage.

2. Praktisk SB Afsnit 5, Arbejdsinstrukser 10kV 

 • Etablering af arbejdsjording
 • Sammenfasning af anlæg efter reparation
 • Anvendelse af hydraulisk kabelsaks / kabelskyder 

1 dag.