Kurset afvikles sammenhængende M1 for ufaglærte og M2 for faglærte

Kurset omhandler lovbestemmelser om el-frostsikring af rørledninger. Rørledningers udførelse, samt anbringelse af varmekabler og montering af styringer.

Formål

  • Uddannelsen giver deltageren en grundlæggende teoretisk og praktisk viden om el-frostsikring af rørledninger.
  • Vandledninger såvel som afløbsledninger.
  • Desuden vil deltagerne vil få mulighed for, at beregne og planlægge el-frostsikringer.
  • Deltagerne vil få mulighed for, at foretage en praktisk montering og tilslutning af de almindelige forekommende styringer og kabeltyper.

Indhold

  • Lovgrundlag 5 %
  • Grundlæggende elektroteknik 5 %
  • Materialelære 10 %
  • Teknisk dokumentation og måleteknik 20 %
  • Montageteknik 40 %
  • Fejlfinding og reparation 20 %

Sted for kurset

Jern- og Metalskolen, Nuuk