Formål

 • Totakts og firetakts arbejdsmetoder
 • Praktisk arbejde om smøreoliesystemer
 • Praktisk arbejde om kølevandssystemer
 • Praktisk arbejde om brændstofsystemer
 • Vedligeholdelse af batterier
 • Bestillingsmetoder af reservedele
 • Praktisk arbejde med påhængs- og dieselmotorer
 • Fejlfinding på systemer
 • Opstartsprocedure for påhængs- og dieselmotorer

Uddannelsens mål

 • At deltageren får grundlæggende viden og kendskab til påhængs- og dieselmotorer
 • At deltageren får kendskab og viden om smøreolie-, brændstof- og kølesystemets funktioner
 • At deltageren får kendskab og viden om pasning og vedligeholdelse af batterier
 • At deltageren får kendskab og viden til at kunne fejlfinde og reparere i mindre omfang

Adgangsbetingelser

Der er ikke specielle adgangskrav til uddannelsen.

Kursus sted

Kurset afholdes i Tasiilaq i uge 42 samt i Upernavik i uge 45