Formål

At give kursisten indsigt og kendskab i motorens opbygning og funktion, således kursisten kan passe og vedligeholde motorer. Samt at kursisten får kendskab og indsigt i hvordan man svejser med ilt og gas og elektroder.

Indhold

Undervisningen er tilrettelagt som en grunduddannelse baseret på fag praktik og teori af servicering og vedligeholdelse af:

  •          Dieselgenerator
  •          Drift af elværk
  •          Opstart og indkobling af dieselgeneratorer
  •          Vedligeholdelse akkumulatorer
  •          Daglig driftsjournal for elværk
  •          Udskiftning af lyskilder og sikringer i gadebelysning
  •          Daglig driftsjournal for vandforsyning
  •          Til med el frostsikring
  •          Kontrol af filtre, UV anlæg og andet vandværksudstyr/vandbehandlingssteder
  •          DEIF

Uge 1

Dag 1: Teori

Velkomst og præsentation

Gennemgår de 2 ugers kursusindhold

To-takt og fire-takts arbejdsprincipper

Motorens opbygning. Scania, Valmet eller SISU

Dag 2: Teori

Dagen fra i går (repetition)

Smøreolie systemet

Brændstofsystemet

Kølevandssystemet

Vedligeholdelse af akkumulatorer

Dag 3: Praktik værksted

Praktisk gennemgang af:

Smøreolie systemet

Brændstofsystemet

Kølevandssystemet

Motorens elinstallationer og øvelser med serie og parallelle forbindelser

Dag 4: IT

IT – basal undervisning

Outlook, sociale medier, dokumenthåndtering, Office pakken

 

Dag 5: IT

Oplæring i brug af de gennemgåede systemer

 

 

Uge 2

Dag 1: DEIF

Anlægsopbygning

Spjældstyring

Batterilader

Brændstofsystem

Lagertank

Kølevandssystem

Eltegninger

T4 motortavle – basis

T1 og t2 tavle

Cube ip multiinstrument

Kampstrup elmåler

T3 tavle

Scada

Wago plc

Brydersekvens

Dagtank styring

Dag 2: DEIF

Elektronisk regulator gac

Spændingsregulator avr

Frekvensomformer vlt

Vpn opkobling

Månedsrapport

T4 motortavle - ekstra fra display

T4 motortavle – scania coordinator

T4 motortavle – usw

 

Dag 3: Øvrig teknisk drift

Udskiftning af lyskilder og sikringer i gadebelysning

Tilsyn med el frostsikring

Arbejdsmiljø: Ulykkesrisiko, kemi, ergonomi, indeklima (støv mv.) og psykisk arbejdsmiljø

Drift af vandværk: Kontrol af filtre og UV anlæg

 

Dag 4:

Bygdetur for praktisk arbejde af: Akunnaaq

Drift af elværk

Opstart og indkobling af dieselgeneratorer

Kontrol af filtre

UV anlæg og andet udstyr på vandværk

Dag 5:

Repetition af forskellige/ udvalgte kursusemner

Udlevering af kursusbevis

Oprydning 

Evaluering

Adgangsbetingelser

Enhver bygdeelværkspasser eller en der har til hensigt at blive bygdeelværkspasser, som af Nukissiorfiit har fået hjemmel kan deltage.

Kursus by

Kurset afholdes i Aasiaat