1 dags varighed


Målgruppe:

Tagdækkere og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer.

Beskrivelse:
Deltagerne kan:

  • Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af tagdækningsopgaver, der afgiver flammer eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.
  • Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden.
  • Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.
  • Udføre de brandtekniske regler, der gælder ved arbejdes afslutning.
  • Udføre varmt tagdækkerarbejde med svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og andet varmeudviklende værktøj, brandteknisk korrekt.
  • Foretage brandslukning ved tagdækkerarbejde.