Formål

At kursisten kan udføre kontrol, service og reparation af oliefyrede anlæg over 100 kW i henhold til de sikkerheds- og miljømæssige krav, loven foreskriver. Endvidere skal kursisten kunne foretage hovedeftersyn og indregulering af oliefyret.

Indhold 

  • Oliefyrsteknik
  • Tankinstallationer
  • Måleinstrumenter og måling
  • El-automatik
  • Kedler og varmeanlæg
  • Aftræk og drift optimering
  • Indregulering og fejlfinding.

Adgangsbetingelser

Kursisten skal have bestået oliefyr trin 1 og 2

Kursus Sted:

Sisimiut KTI