KURSUSINDHOLD:

• Deltagerne kan i forbindelse med vandrette støbninger i forskallingsforme, fremstille, om- og opstille samt reparere enkle træforme, samt opstille enkle systemforskallinger. Deltagerne kan foretage afsværtning og nødvendig klargøring til støbning, samt udføre kontrol af støbeklar forskallingsform. Deltagerne kan fastsætte en opstillingsrækkefølge, samt planlægge og udføre enkle støbeopgaver med efterfølgende afforskalling. Arbejdet udføres under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø.

• Deltagerne kan udføre klipning af jern med elklipper, bukning af jern med håndbukker ud fra foreliggende bukkelister, samt viden om normer for bukkeskivediameter og de enkelte værktøjers opbygning og anvendelsesmuligheder. Arbejdet kan under alle forhold udføres under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø.

Adgangsbetingelser: Kurset er åbent for alle

Undervisningssprog: Grønlansk/Dansk

Kursusnr.: 20.41

Sted: KTI Bygge og Anlæg, Sisimiut.