Indreguleringskursus

Formålet:

at efterkomme VVS- branchens efterspørgsel af faglærte der har ekspertise i indregulering af både eksisterende og nye varmeanlæg.

Indhold

• Grundlæggende kendskab til tryk, tryktab og flow i anlæg.

• Grundlæggende om vandkvalitet i varmeanlæg

• Anlægstyper

• Placering af indreguleringsventiler, valg af rigtig ventil størrelse

• Opdeling af anlæg i indreguleringsmoduler

• Forberedelser før indreguleringer

• Anvendelse af måleudstyr og værktøjer til indregulering

• Praktiske øvelser i indregulering

• Praktiske øvelser i fejlfinding i anlæg

• Praktiske øvelser i rapportering og kvalitetskontrol.

Adgangsbetingelser

Faguddannede VVS-montører, vvs tekniker

Deltagerne medbringer

Beklædning som kan anvendes i værksted, sikkerhedsfodtøj og lommeregner. Hvis kursisten har en bærbar computer, må den gerne medbringes til brug for kørsels af software HySelect der kommunikere med indreguleringsinstrumentet.

Kursusnr.: 20.64

Kursusafgift

Imellem Kr 4.800,-   8.100,- pr kursist.

Instruktører

Bjarne Andreasen fra IMI Hydronic Engineering (det gamle TA Hydronics)

Undervisningssprog

Dansk

Sted: Teknikimik Ilinniarfik/Tech College Greenland Sisimiut.