Formål:

 • Kurset henvender sig til personer med begrænset og uden nogen form for kendskab til arbejde med skum og fuge produkter.
 • Deltagerne er i stand til at vælge og benytte fuge produkter korrekt til konkrette opgaver if. med fugning.
 • Deltagerne kan udvælge og benytte skumprodukter til konkrette opgaver.
 • Deltagerne kan i henhold til gældende regler, herunder arbejdstilsynets bestemmelser, benytte fuge og skum-materialer.

Varighed:

 • 3 dage.

Indhold:

 • Teori med henblik på sikkerhed og praktisk anvendelse af skum- og fugeprodukter.
 • Praktisk håndtering af fuge produkter.
 • Praktisk håndtering af skum produkter.

Efter tilfredsstillende gennemført kursus udstedes efter kurset et certifikat.

Økonomiske vilkår for kurserne:

 • Undervisningen og undervisningsmaterialer er gratis.
 • For ufaglærte kursister i beskæftigelse gælder at arbejdsgiver betaler den sædvanlige løn under kurset, og modtager efterfølgende kursusgodtgørelse i henhold til gældende satser (pt. 3.000 kr. pr. uge pr. person).
 • Faglærte kursister ydes ingen kursusgodtgørelse.
 • Der ydes ingen refusion til kommunerne i forbindelse med kontanthjælpsmodtageres deltagelse i kurserne.