Formål

 • Grundkursus i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.
 • Arktisk førstehjælp

Formålet med kurset er, at eleverne:

 • tilegner sig teoretisk og praktisk kendskab til førstehjælp således, at de bliver i stand til at hjælpe ved almindelige forekommende ulykker og ved pludselige sygdomme.
 • Bliver i stand til at foretage endelig behandling af nærmere definerede skaber.
 • bliver i stand til, så vidt muligt, at holde liv/genoplive personer efter en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil en læge eller redningsmandskab overtager ansvaret.
 • bliver i stand til at hæmme læsioners invaliderende virkning samt kunne foretage behandling af mindre skader, når lægehjælp ikke er nødvendig.
 • Elementær brandbekæmpelse

Formålet med kurset er, at eleverne:

 • bliver i stand til at foretage korrekt alarmering af det offentlige beredskab.
 • opnår forståelse for egen sikkerhed under brand.
 • bliver i stand til at optræde korrekt under en brandsituation, opnår kendskab til slukningsmetoder ”kvælning og køling” samt de slukningsmidler der kan anvendes til disse slukningsmetoder.
 • bliver i stand til at slukke mindre brande med anvendelse af simple slukningsmidler.
 • orientering om forholdsregler ved trykflasker.

Indhold

Der undervises i overensstemmelse med Kalaallit Røde Korsiat’s undervisningsplan i førstehjælp. Der undervises i overensstemmelse med Dansk Brandteknisk Instituts kursus i elementær brandbekæmpelse.

Afsluttende bedømmelse

Førstehjælp, efter Kalaallit Røde Korsiats regler. Elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brandteknisk Instituts regler. Ved bestået kursus – udstedes der kursusbevis.