Kursus: Opfølgning Erfaren Sprængningsleder

Et sprængningsleder-licens er gyldigt i 5 år. Herefter kræver loven, at man består et genopfrisknings-kursus med information om nyeste lovgivning.

Udløbet licens:  PS: Hvis dit licens udløber, er det kun lovligt at arbejde som sprængningsleder med speciel Selvstyretilladelse eller dispensation.

Aatsitassalerinermik Ilinniarfik – KTI Råstofskolen “Opfølgning for Erfarne Sprængningsledere”. Undervisning i nyeste regler og love indenfor arbejde med fjeldsprængning.

Qaartiterinermik misilittagalimmik nutarterineq  /

”Opfølgning for Erfarne Sprængningsledere

Kursus undervises på dansk, lærebøger og eksamen afholdes på dansk

Sap. ak. ataatsimi ingerlanneqartussaq / 3 dages kursus

Piffissaq / Periode19. august - 21. august 2019

Qinnuteqarfissaq kingulleq / Ansøgningsfrist05. august 2019

Kursustype: AMA

Adgangskrav:

Ansøger skal være Qaartiterinermut pisortaq / Sprængningsleder

- ansøgning skal vedlægges en ren straffeattest

Pikkorissarnermut akiliut / Kursusafgiftoplyses snarest muligt

Paasissutissat / Informationhttps://www.kti.gl/da/uddannelser/raastof

Opfølgning: Erfarne Sprængningsledere

Sprængningsarbejder kræver dokumenteret og kvalificeret arbejdskraft for sikker og professionel udførelse.

Opfølgning: Erfarne Sprængningsledere” Bestået kursus giver bevis på, at man kender seneste gældende love og regler indenfor fjeld-sprængningsarbejde. 

Kursus indhold:

  • Genopfriskning af teori, sprængstof-egenskaber, nye produkt navne, registrering af sprængstof.
  • Oversigt over typer af sprængninger: fjeld, jord og sten samt sprængning i permafrost og is.
  • Gennemgang af sidste nye gældende love og bestemmelser. Eksamen.