Aatsitassalerinermik Ilinniarfik- KTI Råstofskolen Kursus med 12 kursister

  •  du lærer om krav til sikkerhed under føring af store maskiner
  •  du lærer om daglig kontrol og arbejdsmiljø

NYT: Køreskolekursus til bilkørekort indgår i kursus

(Ansøgere med kørekort kan også deltage)

Maskinfører Surface Mining

Kursus undervises på dansk med norske lærebøger

Sap. ak. 5-linni ingerlanneqartussaq/5 ugers kursus

Piffissaq/Periode:   05. november – 07. december 2018

Qinnuteqarfissaq kingulleq/Ansøgningsfrist: 25. oktober 2018

Kursustype: PKU

Adgangskrav:

-Anbefaling fra virksomhed eller Majoriaq, ufaglært 25 år eller mere 

PKU: kursus-ophold og undervisning dækkes af PKU

  • Arbejdsledige ufaglærte tilmeldes af Majoriaq

    -arbejdsledige ufaglærte får kursusgodtgørelse af Majoriaq

  • Ufaglærte i arbejde:  tilmeldes af arbejdsgiver

     -arbejdsgiver betaler løn under kursus

     -arbejdsgiver modtager kursusgodtgørelse

  • Faglærte arbejdere:  kan deltage når plads haves

      - faglærte modtager ikke kursusgodtgørelse

Maskinfører Surface Mining

Entreprenør-virksomheder, kommuner, byggepladser, havne, lufthavne og miner søger arbejdere med certifikat på sikker føring af store maskiner

Maskinfører Surface Mining

Ved bestået eksamen modtages M1-M6 certifikat for  beståede individuelle maskiner

Bulldozer ♦ Gummiged ♦ Gravemaskine ♦ Grader ♦ Dumper ♦ Rendegraver

Kursister får undervisning i:

  • Sikkerhed ♦ Arbejdsmiljø ♦ Ansvar ♦ Konsekvenser
  • Anlægsmaskiner + 24 timers teori
  • Anlægsmaskiner ♦ Praktisk brug af maskiner

Paasissutissat/Information:  https://www.kti.gl/da/uddannelser/raastof