Formål

Inden for havne- og terminalområdet stilles der i stigende grad krav til, at arbejdskraften både besidder grundlæggende og højt specialiserede kvalifikationer.

Det skyldes særskilt, at kompleksiteten i arbejdsprocesserne, på såvel havne som i terminaler, vokser som følge af ny teknologi.

Kurset sætter medarbejderen i stand til - på et grundlæggende niveau - under iagttagelse af præcision, kvalitet og sikkerhed på arbejdspladsen, at betjene ny teknologi, og udføre sit arbejde med en højere grad af forståelse for den stadige udvikling af maskiner, terminaler og skibe, og ikke mindst tilføres forståelse for logistikken i transportkæden. Disse færdigheder er nødvendige for, at medarbejdere på havne mv. kan bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

  • Deltagerne kan, på baggrund af indsigt i de normale arbejdsfunktioner i havnen, i et bredt perspektiv.
  • Udføre grundlæggende arbejdsfunktioner i havnen.
  • Medvirke ved etableringen af et sikkert arbejdsmiljø på havneområdet.

Kursets mål

  • Deltagerne kan i samarbejde beskrive og udføre forskellige arbejdsprocesser på havneområdet, herunder medvirke til problemløsning i forhold til relevante arbejdsopgaver.
  • Deltagerne kan genkende og redegøre for anvendelsen af forskellige typer håndteringsudstyr og transportmateriel, der bruges i havnen.
  • Deltagerne kan redegøre for almene regler om færdsel på havneområder, herunder interne sikkerhedsregler, samt tegngivning til førere af havnemaskiner, og kan færdes sikkerhedsmæssigt forsvarligt på havnens område.
  • Deltagerne kan aktivt medvirke til forbedring af miljøforholdene på arbejdspladsen, herunder forebyggelse af arbejdsmiljøskader.
  • Deltagerne kan udføre anhugning ved løftearbejde ud fra gældende sikkerhedsregler.

Adgangsbetingelser

Der er ikke specielle adgangskrav til kurset.